මොකද හිතෙන්නේ?

551288_649548785083526_425612501_n

කයිවාරු කාරයෝ දාහකගේ පුරසාරම් වලට වඩා ගතත් හිතත් හයිය එක මිනිහෙකුගේ මෙවන් තනි උත්සහයක් උනත් වටිනවා නේද?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s